ดร ณัทฐศักดิ์ สำราญรื่น.jpg

ผู้อำนวยการ

ดร.ณัทฐศักดิ์ สำราญรื่น

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

ระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา

หน่วยงานต้นสังกัด

UDCAT NEWS / ข่าวและกิจกรรม
จดหมายข่าว มิ_edited.jpg
UDCAT NEWS / ข่าวและกิจกรรม เพิ่มเติม

อศจ.อุดรธานี

ห้องเรียนออนไลน์

อกท.

งานประกันคุณภาพภายใน

iTeacher >>> คลิ๊ก <<<

งบทดลอง

แผนการรับนักเรียน นักศึกษา

 งานวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

banner_pre_bs3.jpg
Untitled.jpg

จำนวนผุ้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 2560