ดร ณัทฐศักดิ์ สำราญรื่น.jpg

ผู้อำนวยการ

ดร.ณัทฐศักดิ์ สำราญรื่น

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

ระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา

UDCAT NEWS / ข่าวและกิจกรรม
LINE_ALBUM_จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2565_๒๒๐๘๐๑_11.jpg
โลโก้ โรงพยาบาลศึกษา เกี่ยวกับการพิมพ์ โดยเฉพาะ สีน้ำเงินอมเขียวและสีขาว (1).png
UDCAT NEWS / ข่าวและกิจกรรม เพิ่มเติม

หน่วยงานต้นสังกัด

อศจ.อุดรธานี

ห้องเรียนออนไลน์

อกท.

งานประกันคุณภาพภายใน

iTeacher >>> คลิ๊ก <<<

งานแผนงานและความร่วมมือ

งบทดลอง

แผนการรับนักเรียน นักศึกษา

 งานวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

banner_pre_bs3.jpg
Untitled.jpg

จำนวนผุ้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 2560