ผู้อำนวยการ

ดร.ณัทฐศักดิ์ สำราญรื่น

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

ระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา

หน่วยงานต้นสังกัด

อศจ.อุดรธานี

อกท.

งานประกันคุณภาพภายใน

iTeacher >>> คลิ๊ก <<<

งบทดลอง

UDCAT NEWS / ข่าวและกิจกรรม
ฉบับที่4.jpg
UDCAT NEWS / ข่าวและกิจกรรม เพิ่มเติม

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการ Smart Teaching Materials 

จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แผนการรับนักเรียน นักศึกษา

Untitled.jpg

จำนวนผุ้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 2560

© Copyright 2017 by UDCAT

Contact Us

Tel: 042-266103-4

Email : kasetudon@gmail.com ติดต่อราชการ

Address

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  

230 หมู 11 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี

41000