ดร ณัทฐศักดิ์ สำราญรื่น.jpg

ผู้อำนวยการ

ดร.ณัทฐศักดิ์ สำราญรื่น

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

ระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา

หน่วยงานต้นสังกัด

อศจ.อุดรธานี

ห้องเรียนออนไลน์

อกท.

งานประกันคุณภาพภายใน

iTeacher >>> คลิ๊ก <<<

งบทดลอง

แผนการรับนักเรียน นักศึกษา

UDCAT NEWS / ข่าวและกิจกรรม
ฉบับที่4.jpg
UDCAT NEWS / ข่าวและกิจกรรม เพิ่มเติม

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการ Smart Teaching Materials 

จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 งานวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Untitled.jpg

จำนวนผุ้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 2560