ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการใหม่

กิจกรรมศูนย์บ่มเพาะ

พิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการใหม่ เรื่อง การเขียนแผนธุรกิจและโครงการธุรกิจ” ประจำปีการศึกษา 2559

June 07, 2017

นายรัตศักดิ์  สมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการใหม่ เรื่อง  การเขียนแผนธุรกิจและโครงการธุรกิจ” ประจำปีการศึกษา 2559 กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรม

กระบวนการผลิต ดินดีเกษตรอุดร

June 07, 2017

Please reload

ภาพกิจกรรม

20160607_094533

20160607_094533

Describe your image.

20160608_153907

20160608_153907

Describe your image.

20160608_153439

20160608_153439

Describe your image.

20160608_153600

20160608_153600

Describe your image.

20160608_112507

20160608_112507

Describe your image.

20160607_161718

20160607_161718

Describe your image.

20160607_161559

20160607_161559

Describe your image.

20160607_161236

20160607_161236

Describe your image.

20160607_132535

20160607_132535

Describe your image.

20160607_133305

20160607_133305

Describe your image.

20160607_160353

20160607_160353

Describe your image.

20160607_103636

20160607_103636

Describe your image.

20160607_103750

20160607_103750

Describe your image.